Diagnóstico prenatal

Diagnóstico prenatal

En que consiste
 
Na actualidade, debido ao avance na investigación médica e á introdución de novas tecnoloxías, alcanzouse un maior coñecemento sobre o feto, que posibilitou o diagnóstico prenatal dun gran número de defectos conxénitos.
 
Dende novembro de 2021 centralízase na FPGMX o Test Prenatal Non Invasivo (TPNI) para a análise de ADN fetal libre circulante en sangue materna.
 
O diagnóstico prenatal permite a detección e identificación de anomalías xenéticas durante o período prenatal e ten como fin diagnosticar, informar, e ofrecer asesoramento xenético ás parellas de risco de transmitir anomalías á súa descendencia.
 
Unha faceta relevante do diagnóstico prenatal, ademais de proporcionar información, é a de reducir a ansiedade e proporcionar seguridade ás parellas de risco.
 
O diagnóstico xenético prenatal realízase a partir de células fetales procedentes de líquido amniótico ou de células de vellosidades coriales obtidas polo obstetra mediante técnicas invasivas baixo control ecográfico.
 
Profesionais
 
Realizan estas actividades graduados superiores e técnicos de laboratorio con formación específica e con amplia experiencia no campo da xenética.
 
Quen solicita as probas de diagnóstico prenatal
 
Solicítanas no seu maior parte obstetras e outros Facultativos do ámbito da reprodución.
 
Equipamento que se utiliza
 
A FPGMX dispón da estrutura e equipamento coa máis avanzada tecnoloxía dispoñible actualmente para realizar o diagnóstico prenatal citoxenético e/ou molecular.​

Para realizar as análises xenéticas moleculares, a FPGMX dispón de robótica e instrumentos automatizados de extracción de ADN e ARN, plataformas de xenotipado e secuenciadores de gran capacidade.

Para realizar os estudos citoxenéticos conta cun laboratorio con sala de cultivos totalmente equipada e cariotipadores automáticos para a análise. Así mesmo conta cun laboratorio para a realización os estudos prenatais non invasivos.

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde